Om oss

Vi har helhetssynen även i det lilla.

Vi vet att det förebyggande, proaktiva arbetet är minst lika viktigt som att lösa de akuta problemen. För oss är proaktivitet en kvalitetsmarkör. Som kund ska du kunna lita på oss i alla lägen och känna dig trygg i vetskapen att vi inte bara löser problemen, vi ser oftast till att de inte dyker upp.

Självklart har vi konkreta rutiner för miljö- och kvalitetskontroll i alla led och ni kan alltid känna er trygga i att vi lever upp till era egna kvalitetskrav.


Så här jobbar vi!

Vi jobbar smått och tänker stort.
Långsiktigt, proaktivt & lyhört. 
Vad behöver ni? Hur kan vi bli bättre?
Engagerat. Vi bryr oss.
Miljö & kvalitet i praktiken, vi har konkreta rutiner!
Koll på läget! Vi vet vad vi ska göra. När vi ska göra det. Och hur vi ska göra det.
Struktur och ordnad dialog. Vi pratar med kunderna. Vi lyssnar på kunderna.
Kontinuitet och långsiktighet med våra kunder.
Vi försöker alltid bli ännu bättre!

Vi gör det!